Meist

MTÜ Rahatarkus asutasid Heli Lehtsaar-Karma ja Leonore Riitsalu. Nad on ka MTÜ juhatuse liikmed.

MTÜ Rahatarkus eesmärk on aidata parandada Eesti inimeste oskusi oma rahaasju korraldada, et nii igapäevasel majandamisel kui ka pikemas perspektiivis edukalt hakkama saada. MTÜ Rahatarkus ei sõltu oma tegevuses ühestki organisatsioonist ega esinda ühegi finantssektori ettevõtte huve, küll aga konsulteerime rahandusministeeriumi riikliku finantskirjaoskuse programmi rakendamisel.

Koolituse maht, hind, õppekava ja õpiväljundid lepitakse tellijaga kokku individuaalselt. Samuti lepitakse tellijaga kokku toetava õpikeskkonna loomiseks sobivad ruumid, tehnika ja töövahendid. Sotsiaalse ja psühholoogilise õpikeskkonna kujundamiseks on koolitajatel olemas vajalik väljaõpe ja kogemus. Koolitajad täiendavad end pidevalt. Meie õppekavad vastavad täienduskoolituse standardi nõuetele.

Heli Lehtsaar-Karma Heli Lehtsaar-Karma on töötanud Äripäevas ja Finantsinspektsioonis. Finantsinspektsioonis oli tema töö rahateemadel praktiliste nõuannete jagamine tarbijaveebi minuraha.ee ning meedia vahendusel. Samuti on Heli koolitanud Smarteni, Estiko Plastari, G4S-i, Eesti Posti, Innove jpt organisatsioonide töötajaid ning üldhariduskoolide 6.–12. klasside õpilasi ja nende õpetajaid. Ta on koostanud töö- ja õppimisvõimalusi tutvustava veebilehe www.rajaleidja.ee rubriigi "Rahaasjad", kust leiab infot rahaasjade planeerimise, karjääri ja raha seose, samuti raha kogumise, investeerimise, pensionide ning laenude kohta. Helil on magistrikraad sotsiaalteaduses ja ta on läbinud tarbijate finantsnõustamise koolituse.Leonore Riitsalu Leonore Riitsalu on tegelenud finantskirjaoskuse uurimise ja propageerimisega aastast 2008. Finantsinspektsioonis algatas ja vedas ta avaliku- ja erasektori koostööprojekte, sealhulgas riikliku finantskirjaoskuse edendamise programmi loomist ja rakendamist. Leonore esindas Eestit OECD rahvusvahelises finantshariduse võrgustikus ja on PISA 2012 finantskirjaoskuse testi Eesti tulemuste analüüsi autor. Tartu Ülikoolis on ta valikainete Rahatarkus ja Financial Literacy and Behavioural Finance ning EBS-is Tarbijakäitumise lektor. Leonore on läbinud Tartu Ülikooli täiendkoolituse „Õppimise ja õpetamise meetodid kõrgkoolis“. Oma doktoritöös uurib ta, kuidas inimeste käitumist oma rahaasjade pikemaajalisemal korraldamisel neile kasulikumas suunas mõjutada, sellest saab lähemalt lugeda Novaatoris ilmunud artiklist.

Lisaks koolitustele ja õppematerjalidele pakume uuringute läbiviimist ja konsultatsiooni rahatarkuse ning karjäärinõustamise küsimustes. 2014. aastal viisime rahandusministeeriumi tellimusel karjäärinõustajate ja karjääriinfospetsialistide seas läbi uuringu, et välja selgitada nende täiendkoolituse vajadus rahateemadel nõustamiseks. 2015. aastal osalesime eksperdina Rahandusministeeriumi korraldatud OECD finantskirjaoskuse uuringu hanke hindamiskomisjonis ning konsulteerisime uuringu sisulise poole osas.

MTÜ Rahatarkus

Põllu 47-4
11620 Tallinn
Registrikood: 80371383

Kui soovite infot koolituste kohta, võtke palun ühendust Heli Lehtsaar-Karmaga.
E-post: heli@lihtsaltrahast.ee
Mobiil: 511 5530

Kui soovite infot konsultatsiooni ja koostööprojektide kohta, võtke palun ühendust Leonore Riitsaluga.
E-post: leonore@lihtsaltrahast.ee

MTÜ Rahatarkus põhikiri (.PDF)

MTÜ Rahatarkus 2014. majandusaasta aruanne (.PDF)

MTÜ Rahatarkus 2015. majandusaasta aruanne (.PDF)

MTÜ Rahatarkus 2016. majandusaasta aruanne (.PDF)

MTÜ Rahatarkus 2017. majandusaasta aruanne (.PDF)

MTÜ Rahatarkus 2018. majandusaasta aruanne (.PDF)