Pakume koolitusi ja töötubasid töökohtadel, koolides, lasteaedades, külaseltsides, raamatukogudes, rahvaülikoolides ja mujal.

Meie eesmärk on anda koolitusel osalejatele praktilisi oskusi ja teadmisi, mille abil inimene ise tegutsema saab asuda. Ühtegi panga-, investeerimis- ega kindlustusteenust me ei müü ega soovita. Küll aga selgitame nende teenuste sisu ja nüansse, mis inimestele keeruka terminoloogia tõttu sageli arusaamatuks võivad jääda.

Meie koolitustel osalejad on arvanud:
- Sain uut indu eelarve koostamiseks, et pere tulud ja kulud luubi alla võtta.
- Meeldis vaba õhkkond ja võimalus teiste kogemusi kuulata.
- Sain palju ideid ja uusi teadmisi.
- Üle pika aja hariv, praktiline koolitus.
- Pädevad koolitajad, asjalik sisu.
- Väga toredad koolitajad!

Koolituste teemaderingi võib kuuluda rahaasjade lühi- ja pikaajaline planeerimine, isikliku ja pere-eelarve koostamine, rahaasjus eesmärkide seadmine, säästmine ja raha kasvatamine, kindlustamine, makseraskuste ennetamine ja probleemide lahendamine. Täpsema teemade valiku ja koolituse kestuse lepime kokku osalejate huvidest ja vajadustest lähtudes.

Näidispaketid:

Investeerimisportfell

Kuni 20le täiskasvanud õppijale 2 akadeemilist tundi kestev koolitus teemal A või B.

A - „Kuidas jõuda rahaliselt parema eluni“. Aitame seada rahaasjus motiveerivaid eesmärke ja õpime märkama psühholoogilisi tegureid, mis meid arukatest valikutest kõrvale kipuvad kallutama.

B - „Esimesed sammud investeerimismaailmas“. Tutvume investeerimisvõimalustega aktsiatesse, fondidesse, kinnisvarasse, ühisrahastusse. Anname näpunäiteid, kuidas investeerimist alustada ehk millised on esimesed sammud pärast seda, kui sobiv investeerimisviis on välja valitud.

Puhkus

Kuni 20le täiskasvanud õppijale 4 akadeemilist tundi kestev koolitus „Osava majandaja ABC“.

Analüüsime oma kulusid ja tulusid ning rahaga ümberkäimise harjumusi. Jagame kasulikke nippe, kuidas rahaasju paremini korraldada. Samuti õpime märkama psühholoogilisi tegureid, mis meid vahel arukatest otsustest kõrvale kallutavad. Mõtleme läbi oma rahalised eesmärgid ja arutame, kuidas nende saavutamiseni jõuda. Tutvume säästmislahendustega, mille abil saab väikeste summade kaupa raha koguda ja kasvatada ning leiame enda eesmärkidega kõige paremini sobivad lahendused. Jagame infot kasuliku lugemismaterjali kohta nii internetist kui ka raamatutest.

Jahisõit

Kuni 20le täiskasvanud õppijale kahepäevane programm (12 akadeemilist tundi) „Rikkaks lotovõiduta“.

Esimesel päeval õpime tundma psühholoogilisi tegureid, mis meid vahel rahaga ebamõistlikult tegutsema „sunnivad“. Mõtleme, kas oleks vaja midagi uut õppida, töökohta vahetada, oma ettevõte asutada. Liigume teooriast praktikasse ja püstitame endale jõukohased rahalised eesmärgid.

Teisel päeval arutame, kuidas eesmärkide suunas tegutsema hakkamine õnnestus. Räägime, mis vahet on säästmisel ja investeerimisel ning leiame oma eesmärkide jaoks sobivad säästmis- ja investeerimisvõimalused. Tutvume ka eraisikutele mõeldud laenudega.

* Käibemaksu ei lisandu, MTÜ Rahatarkus pole käibemaksukohustuslane.

Võtke meiega ühendust!

Iga koolituse või töötoa lõplik teemadering ja hind kujuneb vastavalt tellija soovidele ja osalejate arvule.
Palun võtke meiega ühendust konkreetse pakkumise saamiseks!

Näited meie koolitustest:

Täiskasvanud õppijatele

— 7. novembril 2017 tegime ingliskeelse koolituse „Planning your financial well-being“ Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tudengitele.
— 31. mail 2017 koolitasime Naisinvestorite klubi liikmeid teemal „Kuidas seada edukalt finantseesmärke?“.
— Alates 2016. aasta oktoobrist on Projektieksperdi vahendusel võimalik osaleda kahepäevasel koolitusel „Ettevõtlikkus isiklike rahaasjade korraldamisel“. See annab ülevaate rahaasjus arukat käitumist takistavatest psühholoogilistest teguritest, aitab õppida neid ületama ja isiklikke rahaasju arukalt korraldama. Koolituse eesmärk on aidata osalejal jõuda finantsiliselt parema eluni.
— 2015. aasta kevadel toimus meie eestvedamisel Tallinki reisilaevadel Star ja Superstar infotundide sari "Kuidas oma raha enda kasuks tööle panna?“. Nelja kuu jooksul toimus 17 infotundi kuuel erineval teemal:
- Raha ja psühholoogia. Miks me vahel rahaasjus endale kahjulikke otsuseid teeme?
- Rahaasjad korda! Nipid rahaliste eesmärkide saavutamiseks ja raha kasvatamiseks.
- Investeerimise ABC. Kuidas oma raha teenima panna?
- Laenude ABC. Olulisemad nüansid laenu võtmisel ja andmisel.
- Lapsed ja raha. Kuidas lastele rahakasutust õpetada ja ise laste tulevikuks investeerida?
- Aktsiate ABC. Esimesed sammud aktsiate ostmisel - kuidas ja mida?
Infotunnid viis läbi MTÜ Rahatarkus ning korraldamist rahastas Hasartmängumaksu Nõukogu.
— 12. novembril 2015 tegime Orissaare elanikele koolituse "Oskusliku majandaja ABC". Rääkisime rahaasjade korraldamisest ja vahetasime mõtteid lastele rahaga ümber käimise õpetamisest.

Koolitused töökohal

— 9. ja 10. novembril 2016 koolitasime raamatukogude töötajaid täiskasvanuõppe ja karjääri planeerimise teemal Rakveres ja Viljandis ETKA Andrase korraldatud seminaril „Õppimisvõimaluste infootsingu toetamine“.
— 29. septembril ja 11. oktoobril 2016 rääkisime Eesti Kindlustusseltside Liidus rahatarkusest, rahaasjus käitumist mõjutavatest teguritest ja käitumuslikust kindlustusest. Arutasime kindlustusseltside töötajatega, kuidas nemad saaksid oma töös aidata inimestel ratsionaalsemaid ja pikemas perspektiivis kasulikumaid otsuseid teha.
— 4. aprillil 2016 koolitasime Kaitseväe sotsiaaltöötajaid. Rääkisime psühholoogilistest teguritest, mis meie käitumist rahaasjades mõjutavad, samuti tutvustasime enamlevinud finantsteenuseid ja andsime nõu, kust rahateemade kohta infot leida.
— Märtsis ja septembris 2016 tegime viis koolitust Tallinnas, Tartus ja Jõhvis SA Innove karjäärinõustajatele ja karjääriinfo spetsialistidele. Rääkisime karjääri ja raha seostest, palgatasemetest Eestis, rahaasjade planeerimisest ja säästmisest, samuti laenudest ning maksudest. Koos rahandusministeeriumi ning maksu- ja tolliametiga korraldatud koolitustel osales üle 90 inimese.
— 29. jaanuaril 2015 võõrustasime Eesti ettevõtete personalijuhte, kellega käsitlesime PARE klubis “Kuidas raha enda kasuks tööle panna?” rahatarkuse teemasid. Arutasime ka selle üle, kas tööandja peaks oma töötajaid rahateemadel harima ning personalijuhtide hinnang oli üksmeelne: “jah”.
— 2. detsembril 2014 tegime Lääne-Tallinna Keskhaigla õdedele koolituse "Oskusliku majandaja ABC".

Koolitused õpilastele ja lapsevanematele

— 16. märtsil 2016 tegime Eesti Pangaliidu korraldatava rahatarkuse nädala raames koolituse Nõmme Gümnaasiumi lapsevanematele. Rääkisime, kuidas valmistada noort ette iseseisvaks eluks rahaasjades ja milline peaks selles olema lapsevanema roll.
— 14. novembril 2014 õpetasime Tarbijate Kaitse Ühendus Ugandi kutsel Tartu Descartes’i kooli õpilaskonverentsile „Rahatarkus“ erinevate koolide 9. klasside õpilastele rahaasjade korraldamise, pangateenuste valimises ja laenude ABC-d.

Õpetajakoolitus

— 2. detsembril 2015 rääkisime Õpetajate Majas Tallinna ja Harjumaa eesti keele ja kirjanduse õpetajatega finantskirjaoskusest. Rahandusministeeriumi toetusel toimunud koolitusel leidsime viise eesti keele ja kirjanduse tunnis finantshariduse andmiseks.
— 18. märtsil 2015 rääkisime Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi liikmetele rahatarkusest, uuringutest ja käitumise mõjutamisest käitumisökonoomika teadmiste abil.

Koolitused väärikatele

— 12. aprillil 2016 rääkisime Keila Väärikate ülikoolis rahatarkuse olemusest ning seda mõjutavatest teguritest.
— 2. oktoobril 2015 rääkisime Tartu Väärikate ülikoolis rahatarkusest ja rahaasjus käitumise mõjutamisest.

Konverentside ettekanded

— 28. aprillil 2017 andsime Riias toimunud konverentsil “Financial Literacy Issues in the Baltic States” ülevaate Eesti elanike finantskirjaoskuse tasemest ja selle võrdlusest naaberriikidega. Reisikulud kattis rahandusministeerium.
— 4. novembril 2016 tegime ettekande Eesti Koostöö Kogu kutsel Tallinnas toimunud konverentsil „Pension 2050“, selle teemaks oli “Teame, et peaks, aga ei kogu pensioniks raha. Miks?”.
— 12. novembril 2015 rääkisime Leedu keskpanga kutsel käitumuslikust rahandusest Vilniuses toimunud konverentsil "The Baltic Sea Region Forum on Financial Education: Challenges and Future Possibilities”.
— 27. novembril 2014 jagasime Majandusarvestuse Õpetajate Kogu aastakonverentsil mõtteid rahatarkuse õpetamisest kõrgkoolides.