Oleme ellu viimas kahte suuremat mitmeaastast koostööprojekti. Mõlemal neist on 2019. aasta jooksul valmimas eraldi veebileht. Seniks leiate siit projektide lühikirjelduse.

Teadlike valikute tegemise audiovisuaalne õppematerjal

Euroopa Sotsiaalfond logo

Koostöös Tallinna 32. Keskkooliga oleme loomas uut interaktiivset õppematerjali. Sihtasutus Innove otsustas 1. märtsil 2019 rahuldada meie projektitaotluse „Teadlike valikute tegemise audiovisuaalne õppematerjal“ (nr 2014-2020.1.05.18-0404). Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Struktuuritoetuste meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ taotlusvooru „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” raames. Projekti elluviimine algas 4. märtsil 2019 ja lõpeb 27. märtsil 2020. Projekti kogumaksumus on 19 116,65 eurot, sellest 17 204,99 eurot katab struktuuritoetus.

Projekti käigus teevad MTÜ Rahatarkus, Tallinna 32. Keskkooli õpilased ja õpetajad koostööd ettevõtlikusõppe praktilisemaks muutmise õppevahendi loomiseks. See saab 2020. aasta kevadest veebis kõigile koolidele tasuta kättesaadavaks. Õppurite ettevõtlikkusteadlikkuse suurendamiseks kaasatakse õpilasi endid olulisemate karjääri- ja rahaasjade valikute selgitamiseks eakaaslastele nende väärtustest ja arusaamadest lähtudes. Lühikestes videoklippides räägib sihtgrupiks olevate õpilastega samaealine youtuber erinevatest karjääri-, haridustee ja rahaasjade valikutest. Iga klipi lõpus annab youtuber vaatajale mõne valiku (näiteks: hakkan ettevõtjaks). Vaataja vajutab oma valikut kirjeldaval nupul, seejärel avaneb tema valiku plusse ja miinuseid selgitav uus video. Selle video lõpus on vaja teha järgmine valik, avaneb järgmist valikut selgitav video jne. See tähendab, et kõik videod on programmeeritud omavahel seotuks. Kui klippe kasutada koolitunnis, on võimalik käia kõik valdkonnad ühe tunni raames korraga läbi, aga ka neid väiksemate osadena vaadata. Õpetajatele luuakse juhendmaterjal ning see on projekti lõpuks koos õppematerjaliga kõigile Eesti koolidele tasuta kättesaadav.

EUFin: innovaatilised rahatarkuse õppematerjalid üle Euroopa

EUFin logo

MTÜ Rahatarkus on partnerina kaasatud rahvusvahelisse kolmeaastasesse projekti "EUFin: Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe". Selle elluviimist rahastab Euroopa Komisjoni meetme Erasmus+ voor Key Action 2 Strategic Partnerships for Higher Education raames. Meetme rakendusüksus on Belgias tegutsev Epos. Projektis osaleb viis riiki ning selle elluviimine algas 2018. aasta septembris ja lõpeb augustis 2021. Projekti kogumaksumus on 442 585 eurot.

Projekti on kaasatud ülikoolid, üldhariduskoolid ja rahatarkuse parandamisega tegelevad asutused Eestist, Belgiast, Hollandist, Itaaliast ja Slovakkiast. Projeki juhtpartner on ülikool KU Leuven, Eestit esindavad EBS, Tallinna Reaalkool ja MTÜ Rahatarkus. Projekti käigus kaardistatakse igas riigis olemasolevad finantshariduse õppematerjalid ning tehakse finantskirjaoskuse võrdlusuuring viie riigi õpilaste ja õpetajate seas. Tulemuste põhjal luuakse uus rahatarkuse moodul nii üldhariduskoolidele kui ka ülikoolidele. Mõlema mooduli õppematerjale testitakse ja vajadusel täiendatakse enne veebilehel Knowledge Portal kõigile tasuta kättesaadavaks muutmist ja teavitusürituste korraldamist. Meie peamine roll on oma kogemuste jagamine, projektipartnerite toetamine ja valminud õppematerjalide info levitamine Eestis.